RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
NOTÍCIES
PATRIMONI NATURAL
I CULTURAL
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL

Els nostres programes educatius integrals ofereixen a les administracions locals i supramunicipals l’eina de gestió bàsica per a la difusió de coneixements, valors i actituds entre els seus ciutadans.

Els programes educatius integrals es caracteritzen per:

  • Ser programes de durada indefinida en el temps. La tasca educativa i de conscienció social ha de ser un procés continu.

  • La realització d’un anàlisi territorial i social constant.

  • L’intercanvi continu d’informació entre Fundació SIGEA i l’administració contractant del servei.

  • Estar dissenyats segons les característiques territorials, socials i culturals del municipi o comarca.

  • Aplicar un ampli ventall de recursos clàssics i innovadors en matèria de comunicació i educació.

  • Implicar activament els ciutadans, les entitats locals i centres educatius del municipi o comarca.

  • Avaluar constantment les activitats i elaborar una memòria anual amb l’objectiu d’aplicar millores i treure conclusions sobre l’efectivitat social del programa.

Si esteu interesats en rebre una informació més amplia sobre aquest servei contacteu amb:

Sr. Xavier Núñez
Fundació SIGEA
Telf. 936472121FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org