RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
ALUMNES
MESTRES I PROFESSORS
TÈCNICS MUNICIPALS
NOTÍCIES
PATRIMONI NATURAL
I CULTURAL
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL

Des d’aquest apartat oferim a alumnes, mestres i professors, i tècnics municipals la possibilitat de fer consultes, a través de correu electrònic, als nostres tècnics i educadors sobre assumptes relacionats amb l’educació ambiental, l’educació patrimonial i l’educació pels valors de la humanitat en l’àmbit territorial de Catalunya.


FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org