RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
[ 18.02.11 ]
Realitzada la primera fase del projecte de recuperació d'hàbitats per amfibis a l'espai agroambiental del Delta del Llobregat

    

Des del Divendres 4 de febrer fins el dijous 10 de febrer de 2011 s’ha realitzat la primera fase del projecte de recuperació de la batracofauna a l’espai agroambiental del Delta del Llobregat.

 

Aquesta actuació ha consistit en augmentar la profunditat dels valls i crear petites basses intermèdies que facilitin el reg agrícola i el drenatge i siguin un espai per afavorir la reproducció i el refugi d’amfibis en cas de reducció del nivell freàtic.

 

L’Espai agroambiental limita amb la corredora d'aigües de cal Simó-Filipines al llarg de 330 metres de longitud, existint 6 separacions entre finques mitjançant canals de drenatges i reg envoltats de canyissar, de 200 m de longitud i dos metres d'amplada cadascun en contacte amb el freàtic i amb la corredora de Filipines.

 

Aquest projecte pretén avaluar l’estat de la batracofauna actual en aquestes finques i crear nous hàbitats de reproducció a la zona agrícola i recuperar les poblacions d'amfibis en aquests canals.

 

A la plana deltaica hi habitaven, fins a principis del segle XX, 6 espècies d’amfibis (tòtil, gripau comú, gripau corredor, gripau d’esperons,reineta i granota verda). Actualment tres d’elles han desaparegut i dues són molt escasses (reineta i tòtil). Només la granota verda és encara abundant.

 

Aquest projecte recupera hàbitats de reproducció i poden facilitar la dispersió de les espècies del territori.

 

Aquesta actuació formarà part del programa d'educació agroambiental, Els amfibis del Delta del Llobregat, amb activitats sobre la importància de conservar els hàbitats aquàtics i  les espècies més sensibles que hi depenen, com és el cas dels amfibis.

 

 


NOTÍCIES
Fundació Sigea Punt d'Informació Turística
Activitats exclusives amb descompte per famílies
El Govern de la Generalitat aprova el Pla de Gestió de l'aigua 2016-2021
Disminueix la contaminació per metalls pesants a la costa de Barcelona
Coneixeu l'Anuari Comarcal?
Millorarà la mobilitat
Regal de Nadal
Anem a buscar el Tió!
Geocaching a la setmana de la ciència
Celebrem la Setmana de la Ciència
PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
Xarxa Natura 2000
L'Espai agroambiental i la batracofauna
Fires d'origen agrícola al Delta del llobregat
Barcelone c'est bien plus
FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org