RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
[ 31.08.12 ]
Turisme sostenible Vs Eurovegas

 

 

És determinant apostar fermament, des de tots els àmbits de la societat, per un desenvolupament sostenible tant raons econòmiques com per la situació de deteriorament ambiental en tot el Planeta. 

 

 

El turisme de proximitat és una pràctica sostenible que contribueix a posar en valor un territori, els seus habitants i el seu patrimoni natural, cultural i històric. Crea noves activitats econòmiques, nous llocs de treball, contribueix a preservar el medi i ajuda a minimitzar riscos  com la massificació, el malbaratament de recursos, la contaminació, l’abandonament de les activitats tradicionals, l’especulació...

 

 

 

El delta del Llobregat amb criteris sostenibles també facilita l’ocupació i crea noves possibilitats: recupera valors entre les persones a través d’entitats cíviques i socials, es desenvolupen empreses que es dediquen a la recuperació i condicionament d’espais, es produeixen productes agrícoles frescos de qualitat i de proximitat, es realitzen serveis lúdics complementaris, serveis turístics, d’hosteleria, cuina típica de la zona... El Delta del Llobregat avui compta amb bones infrastructures , equipaments i recursos atractius.

 

 

 

Es considera  desenvolupament sostenible aquell desenvolupament que és capaç de satisfer les necessitats sense comprometre els recursos i les possibilitats de les futures generacions.

 

 

 

A l’actualitat hem arribat al punt en el que el desenvolupament ha comportat la reducció del recursos del planeta , en molts cassos enormes danys en els sistemes naturals i molts dubtes en l’estabilitat social.

 

 

 

Els recursos no s'haurien d'utilitzar a un ritme superior al del seu ritme de regeneració.

 

 

 

No s’haurien d’emetre contaminants a un ritme superior al que el sistema natural és capaç d'absorbir o neutralitzar.

 

 

 

Els recursos no renovables s'haurien d'utilitzar a un ritme més baix que el que el capital humà creat pugui reemplaçar al capital natural perdut.

 

 

 

 

Ens els temps difícils que corren, la companyia Las Vegas Sands especialitzada en el negoci del joc i el turisme mostra un interès gran en construir un gran complex d’oci, joc i turisme a Europa i uns dels llocs que està dins “ la rifa” és part del delta del Llobregat.  El projecte està per concretar: la ubicació, la seva envergadura o la seva escala, un complex entre 6.000 i 36.000 habitacions. Segons paraules de l’abat de Montserrat Josep Maria Soler,"No podem afavorir pràctiques que portin a la degradació de la dignitat de les persones o les que aboquin a agredir la seva salut corporal i psicològica", afegeix l'abat.

 

  

El delta del Llobregat està considerat el rebost de Barcelona per ser una de les zones més fèrtils del país i al llarg de la seva història ha estat amenaçat per múltiples projectes. Aquest delta sempre ha conviscut amb moltes dificultats. Esquarterat per l’urbanisme i les infrastructures, és un dels espais més desconeguts a prop de Barcelona on hi conviuen els espais naturals protegits, els ramats de béns, els camps de verdures, fruites del Parc Agrari...

 

 

El Delta del Llobregat és un territori molt fràgil que fa uns cent anys va experimentar la seva transformació total degut a l’aprofitament del sòl en múltiples usos. Tradicionalment usat per  l’agricultura cada vegada més extensiva,  a poc a poc, el marge esquerra del riu va ser ocupat per les indústries.  A més, en les darreres dècades del segle XX les ciutats dels delta creixen a sobre del delta i es construeixen o s’amplien barris en aquest territori.

 

 

 

 En els darrers anys s’han protegit els Espais Naturals del Delta del Llobregat que inclouen antigues llacunes litorals, algunes maresmes  i el riu Llobregat amb la seva desembocadura. També es va protegir la zona agrícola 2.938 Ha. entre la Vall Baixa del riu i el Delta a través del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (any 1.998).

 

 

 

 

 

 

 


NOTÍCIES
Fundació Sigea Punt d'Informació Turística
Activitats exclusives amb descompte per famílies
El Govern de la Generalitat aprova el Pla de Gestió de l'aigua 2016-2021
Disminueix la contaminació per metalls pesants a la costa de Barcelona
Coneixeu l'Anuari Comarcal?
Millorarà la mobilitat
Regal de Nadal
Anem a buscar el Tió!
Geocaching a la setmana de la ciència
Celebrem la Setmana de la Ciència
PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
Xarxa Natura 2000
L'Espai agroambiental i la batracofauna
Fires d'origen agrícola al Delta del llobregat
Barcelone c'est bien plus
FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org