RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
[ 05.11.14 ]
Control de soroll de motocicletes i ciclomotors a Esplugues de Llobregat

 

Des de l'any 1996, al municipi d'Esplugues de Llobregat es realitzen periòdicament controls del soroll produït pels vehicles a motor a l'objecte de minimitzar-lo i reduir-ne l'impacte sobre la població.

Aquestes actuacions es porten a terme en col•laboració amb l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, que proporciona els materials i els instruments de mesura, i amb l’assistència de la Fundació Privada Sigea, que aporta el suport tècnic d’un informador ambiental.

Les característiques urbanes d'Esplugues de Llobregat, la tipologia de les infraestructures viàries i l'elevada densitat de circulació rodada contribueixen a la generació de nivells elevats de soroll que afecten la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans. La mesura i control periòdic d’aquesta contaminació acústica és fonamental per a la seva minimització.

D’acord amb la normativa vigent, el control i diagnosi de l'impacte acústic generat pels vehicles a motor -motos, motocicletes i cotxes privats, principalment- és una competència de l’Administració Local. Al municipi d'Esplugues de Llobregat, el responsable d'exercir aquest control a la via pública és el Servei de Manteniment i Espai Públic - Medi ambient- amb la col•laboració de la Policia Local.


NOTÍCIES
Activitats exclusives amb descompte per famílies
El Govern de la Generalitat aprova el Pla de Gestió de l'aigua 2016-2021
Disminueix la contaminació per metalls pesants a la costa de Barcelona
Coneixeu l'Anuari Comarcal?
Millorarà la mobilitat
Regal de Nadal
Anem a buscar el Tió!
Geocaching a la setmana de la ciència
Celebrem la Setmana de la Ciència
Activitat al parc Can Vidalet
PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
Xarxa Natura 2000
L'Espai agroambiental i la batracofauna
Fires d'origen agrícola al Delta del llobregat
Barcelone c'est bien plus
FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org