RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
[ 05.11.14 ]
Control de soroll de motocicletes i ciclomotors a Esplugues de Llobregat

 

Des de l'any 1996, al municipi d'Esplugues de Llobregat es realitzen periòdicament controls del soroll produït pels vehicles a motor a l'objecte de minimitzar-lo i reduir-ne l'impacte sobre la població.

Aquestes actuacions es porten a terme en col•laboració amb l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, que proporciona els materials i els instruments de mesura, i amb l’assistència de la Fundació Privada Sigea, que aporta el suport tècnic d’un informador ambiental.

Les característiques urbanes d'Esplugues de Llobregat, la tipologia de les infraestructures viàries i l'elevada densitat de circulació rodada contribueixen a la generació de nivells elevats de soroll que afecten la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans. La mesura i control periòdic d’aquesta contaminació acústica és fonamental per a la seva minimització.

D’acord amb la normativa vigent, el control i diagnosi de l'impacte acústic generat pels vehicles a motor -motos, motocicletes i cotxes privats, principalment- és una competència de l’Administració Local. Al municipi d'Esplugues de Llobregat, el responsable d'exercir aquest control a la via pública és el Servei de Manteniment i Espai Públic - Medi ambient- amb la col•laboració de la Policia Local.


NOTÍCIES
Fundació Sigea Punt d'Informació Turística
Activitats exclusives amb descompte per famílies
El Govern de la Generalitat aprova el Pla de Gestió de l'aigua 2016-2021
Disminueix la contaminació per metalls pesants a la costa de Barcelona
Coneixeu l'Anuari Comarcal?
Millorarà la mobilitat
Regal de Nadal
Anem a buscar el Tió!
Geocaching a la setmana de la ciència
Celebrem la Setmana de la Ciència
PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
Xarxa Natura 2000
L'Espai agroambiental i la batracofauna
Fires d'origen agrícola al Delta del llobregat
Barcelone c'est bien plus
FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org