RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
[ 04.12.14 ]
Siganada la Declaració de Barcelona sobre custòdia del territori

                           

 

 

Del 5 al 8 de novembre de 2014 a BCN es va celebrar el congrès Terra: Qualitat de vida, que reflexa la necessitat de trobar un equilibri sostenible en la preservació de diferents usos de la terra, reconèixer el valors de les diferents activitats humanes i la necessitat de preservar el medi ambient natural. Equilibri entre com els propietaris i usuaris públics i privats, les organitzacions i la societat civil tenim un paper clau per desenvolupar a la natura i a la conservació de la biodiversitat.

Declaració de Barcelona: Terra. Qualitat de Vida

Considerant que Europa està patint una pèrdua de biodiversitat i dels serveis ecosistèmics com a conseqüència de la creixent pressió en els ecosistemes produïda pel canvi climàtic, la intensificació dels sistemes de producció, l’abandonament de la terra i la urbanització.

Considerant que el sòl, com a bé comú, és un recurs limitat, vulnerable i fràgil que s’està utilitzant de manera insostenible esdevenint escàs i menys fèrtil;

Considerant que és necessari i urgent trobar un equilibri i una compatibilitat entre desenvolupament econòmic i medi ambient que garanteixi els serveis ecosistèmics i contribueixi a reduir la pèrdua de biodiversitat i a protegir el patrimoni natural i cultural de la nostra terra;

Considerant que les institucions públiques tenen la responsabilitat de facilitar els mecanismes financers i legislatius necessaris per a garantir la protecció de la natura i que les mesures i les polítiques de conservació públiques actuals són essencials però no suficients per a la protecció de la natura;

Considerant que la corresponsabilitat i la reciprocitat per a la conservació del patrimoni natural tenen antigues arrels històriques en tant que la societat sempre ha unit llurs forces i organitzat col·lectivament la gestió sostenible dels recursos naturals, l’aigua, les pastures o els boscos;

Considerant que la custòdia del territori significa - en el seu sentit més ampli - persones que tenen cura de la terra i que és una estratègia que de forma efectiva i voluntària implica persones propietàries i usuàries en la conservació de la natura i el paisatge, les àrees Natura 2000 i fomenta tant la corresponsabilitat individual com col·lectiva en la gestió sostenible dels recursos naturals oferint mecanismes per a estendre les pràctiques de conservació més enllà dels límits de las àrees protegides convencionals;

Considerant que el projecte LandLife va començar com a un consorci de cinc organitzacions europees a través d’un projecte LIFE + d’Informació i Comunicació amb l’objectiu d’impulsar la custòdia del territori com a una eina útil per a la conservació de la natura i de la biodiversitat a nivell regional i europeu;

Nosaltres, per tant, proclamem

(1) la necessitat de desenvolupar un

(2) que la

Moviment Europeu de Custòdia del Territori que advoqui por la solidaritat i la cooperació a través de les pràctiques i activitats de la custòdia del territori a tota Europa; cooperació entre associacions, institucions públiques i privades, agricultors, persones propietàries de terres i la ciutadania a través de l’ús de la custòdia del territori cerca canviar el curs de la gestió de l’ús de la terra i garantir la protecció dels hàbitats, les espècies, LandLife partners: Subcontractor:

els recursos naturals i la integritat i la bellesa dels paisatges europeus amb una especial atenció a la xarxa europea d’àrees protegides Natura 2000

(3) que aquest

I declarem que

; moviment europeu per a la custòdia del territori tindrà com a objectiu promoure la custòdia del territori en les polítiques regionals, nacionals i europees, i definir una estratègia europea per a la gestió de la terra tant pública com privada.

Nosaltres, els signataris, recolzem els principis d’aquesta Declaració i ens comprometem a treballar per a la consecució dels seus objectius i accions;

Expressem la necessitat de

Expressem la necessitat de

Mantindrem aquesta Declaració com a fulla de ruta per a la creació d’una Xarxa Europea de Custòdia del Territori amb els següents objectius:

 continuar el treball iniciat pel projecte LandLife;

 convertir-se en un punt de referència per a la gestió de la terra i la natura i la conservació de la biodiversitat a Europa;

 crear una plataforma de diàleg i projectes per incrementar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques de custòdia del territori;

 promoure i recolzar l’organització de la Setmana Europea de Custòdia del Territori cada dos anys i treballar per a reconèixer aquest esdeveniment com a una activitat oficial de la Unió Europea;

 organitzar futures edicions del Congrés Europeu de Custòdia del Territori;

 promoure i recolzar la creació d’un inventari europeu de pràctiques de custòdia del territori i introduir mecanismes de seguiment per a enfortir la qualitat d’aquestes pràctiques i acords;

 crear una segell de la custòdia per a promocionar productes i serveis produïts en àrees amb acords de custòdia del territori.

Expressem la necessitat de treballar conjuntament per a obtenir el reconeixement institucional i polític del moviment de la Custòdia del territori i de les seves accions i, per tant, a:

 desenvolupar mesures a nivell regional, nacional i europeu per a promoure i reconèixer la custòdia del territori com a una eina eficaç per a la gestió del sòl i la conservació de la natura tant a terres públiques com privades;

 facilitar las condiciones necessàries per a garantir el seu desenvolupament i reforçar la seva eficàcia jurídica;

promoure la custòdia del territori a través de la seva integració a les polítiques nacionals i europees i el nostre compromís per a promoure i fomentar llur desenvolupament i implementació a les nostres regions i països. desenvolupar estratègies regionals, nacionals i europees així com metodologies per a promoure la corresponsabilitat i el compromís de les persones propietàries i usuàries del territori, de les institucions públiques i privades, de les organitzacions i de la ciutadania en general;

 

 promoure la inclusió explícita de les mesures de custòdia del territori a les recomanacions que la Comissió Europea adreça als Estats membres en relació amb la conservació de la natura i la biodiversitat i la política medi ambiental.

 


NOTÍCIES
Fundació Sigea Punt d'Informació Turística
Activitats exclusives amb descompte per famílies
El Govern de la Generalitat aprova el Pla de Gestió de l'aigua 2016-2021
Disminueix la contaminació per metalls pesants a la costa de Barcelona
Coneixeu l'Anuari Comarcal?
Millorarà la mobilitat
Regal de Nadal
Anem a buscar el Tió!
Geocaching a la setmana de la ciència
Celebrem la Setmana de la Ciència
PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
Xarxa Natura 2000
L'Espai agroambiental i la batracofauna
Fires d'origen agrícola al Delta del llobregat
Barcelone c'est bien plus
FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org