RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
[ 18.12.09 ]
Fundació Sigea i la custòdia Agrària

 

   

El 17 de desembre es va constituir el grup de treball de custòdia agrària de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), en una reunió celebrada  a la seu del consorci El Far de Barcelona.

 

Aquest grup de treball té la missió de compatibilitzar l’activitat agrària amb la conservació de l’entorn natural.

 

Hi van assistir una vintena d’entitats procedents del País Valencià, les illes Balears i Catalunya, entre les que hi va assistir Fundació Privada Sigea.

 

L’associació rurbans serà la coordinadora el grup. A l’actualitat s’estan definint les línies de treball i també s’acabaran de definir les entitats que en formaran part.

 

Grup de Treball de Custòdia Agrària [GTCA] vinculat a la Xarxa de Custòdia del Territori

 

REUNITS:

 

Jordi Pietx (XCT), Núria Llabrés i Sergi Marí (GOB Menorca), Xavier Ródenas (Avinença i Ecomuseu Vernissa Viu), Vanesa Freixa i Cèlia Clotes (Associació rurbans), Oscar Alomar (IRTA), Miquel Baldi (Comissionat per a la Gestió Medi Natural Ajuntament de Sabadell), Montserrat Arbiol, Lluís Franco (Acció Natura), Joan Casals (Fundació Agroterritori), Berta Caballero (Grup Agroecologia de la UB), Roger Grimau (Unió de Pagesos d’Òdena), Ernest Pous IAEDEN (Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura), Guillem Vendranas (Som Terra), Neus Montllor i Jaume Guillamon (D’AgroS), Juli Pascual (Graëllsia), Xavier Nuñez (Fundació Privada Sigea), Jordi Codina (Lavola), Gregori Conill (Grup de Naturalistes d'Osona), Oriol Costa (Dinamis), Neus Rigau, Victòria Gonzàlez (GEPEC-Ecologistes de Catalunya), Joan Cartanyà (Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà) i Eva Martínez (Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon), el dia 17 de desembre del 2009 al Consorci El Far de Barcelona (C/Escar 6-8) essent les 17h, na Núria Llabrés dóna per iniciada la reunió pre-constitutiva del Grup de Treball de Custòdia Agrària de la Xarxa de Custòdia del Territori, sota el següent

 

ORDRE DEL DIA

1. Introducció de la Xarxa de Custòdia del Territori

2. Presentació del grup impulsor del Grup de Treball de Custòdia Agrària

3. Filosofia del Grup de Treball, objectius i estructura

4. Presentació de les entitats assistents

5. Debat i definició de les línies de treball

6. Planificació de les properes tasques

7. Precs i preguntes

1. Introducció de la Xarxa de Custòdia del Territori

 

En Jordi Pietx, Director de la XCT, realitza la presentació dels diversos Grups de Treball de la XCT i

emmarca la seva existència dins del Pla Estratègic de la Xarxa pel 2007-2011, com a grups autònoms

amb la voluntat de generar dinàmiques. Actualment existeixen dos Grups de Treball de Custòdia

Fluvial i Marina que han signat un conveni amb la Xarxa i funcionen des del 2008 i 2007

respectivament. També comenta l’organització d’aquests grups mitjançant un nucli actiu (que fa

funcions de junta), els observadors i demostra el seu interès en l’existència del futur Grup de Treball

de Custòdia Agrària i el seu suport al mateix.

 

2. Presentació del grup impulsor del Grup de Treball de Custòdia Agrària

 

El grup impulsor reunit durant el mateix dia al matí Xavier Ródenas (Avinença i Vernissa Viu), Núria Llabrés (GOB Menorca), Laura Megias (Consorci del Lluçanès que no pot assistir a la reunió de la tarda), Vanesa Freixa i Cèlia Clotes (Associació Rurbans) fan la presentació de les seves respectives entitats i emmarquen la necessitat de creació d’aquest grup dins la VI Trobada de la Xarxa a Santa Eulàlia de Puig-Oriol (Lluçà), amb la voluntat de millorar i poder posar en comú les experiències en custòdia agrària.

 

Es fa referència a la resposta molt positiva demostrada per les 40 entitats i 25 participants a la primera reunió.

 

3. Filosofia del Grup de Treball, objectius i estructura

 

S’explica que la filosofia i missió del grup és compatibilitzar la viabilitat econòmica i social de la

pagesia amb la conservació de valors naturals.

Els objectius són:

- Ser una plataforma de treball i intercanvi que faciliti l’aplicació de models per assolir acords de custòdia agrària;

- Ser una plataforma de difusió de l’activitat pagesa vinculada a les explotacions extensives i amb una gestió sostenible;

- Ser un espai de generació de polítiques alternatives a les vigents que responguin a les necessitats d’aquest model de pagesia;

- Ser un altaveu de l’activitat pagesa;

- Col·laborar en la dignificació de l’activitat agrària per a assolir finalment una sobirania pagesa.

- L’estructura del Grup de Treball s’organitza a partir del Pla Estratègic de la següent manera:

 

S’anuncia que durant la reunió del matí es decideix que la coordinació d’aquest

Grup de Treball la realitzarà l’Associació Rurbans del Pallars Sobirà, tal i com s’acordi amb la XCT durant el temps establert i que es definiran els estatuts i pautes de funcionament tenint en compte l’estructura de funcionament dels actuals grups de treball que ja estan en funcionament.

 

La XCT aportarà una dotació econòmica inicial per a la seva constitució que gestionarà el mateix grup amb l’objectiu de desenvolupar les línies de treball i els projectes planificats.

 

4. Presentació de les entitats assistents

 

El grup impulsor dóna uns 30 segons a cada persona per a fer una breu presentació de l’entitat o associació que representen, la seva tasca vinculada al món agrari i les perspectives que tenen respecte la creació del Grup de Treball. Tots i totes les persones assistents realitzen aquesta presentació i el grup impulsor anota els assistents que apareixen a l’encapçalament d’aquesta acta.

 

5. Debat i definició de les línies de treball

 

Un cop realitzada aquesta breu presentació es van dividir els assistents en quatre grups de treball/discussió per tal de que durant 30 minuts cada grup elaborés una llista amb les principals línies de treball que consideraven que ha de tractar el GTCA. Passat aquest temps cada grup va elaborar la seva llista i un portaveu la llegeix a la resta, les línies a tractar segons els grups són 18 que

s’han dividit en tres comissions (Recerca i Estudis; Assessorament i Economia; i Productes i Difusió):

 

Pla estratègic i d’actuació del Grup de Treball

Comissió 1 Comissió 2 Comissió 3

Coordinació General

Nucli Actiu

 

Línies:

 

Comissió de recerca i estudis:

 

1. Definició de la filosofia del Grup de Treball: criteris de gestió territorial: el model. On volem i no volem actuar.

2. Anàlisi de la situació del sector: Anàlisi DAFO

3. Estudi de bones pràctiques agrícoles, internes de grup i externes (nacionals i internacionals): Inventariar

exemples per la difusió i investigació de les tècniques que s’utilitzen perquè aquests projectes tinguin èxit. Creació de xarxa d’experiències i mapa d’actors, conversar, diversificació, de l’activitat a la finca, etc.

4. Definir territoris i hàbitats representatius de l’activitat agrària

5. Llistat de tipologies de contractes, mesures per a l’aplicació de la custòdia agrària i establiment de mètodes de seguiment dels acords de custòdia: la signatura d’acords de custòdia adaptada a diferents territoris

6. Custòdia forestal: gestió

· Comissió Assessorament i Economia:

7. Assessorament tècnic i formació: Facilitar la formació per afavorir l’aplicació del model, fem pagesos i pageses / fem tècnics/-ques i assessorament allà on ara no arriba

8. Banc de terres: fórmules de la “doble cessió”, sessions d’ús d’explotacions; Facilitar l’accés a la terra per

a les noves incorporacions, punt d’unió d’oferta i demanda

9. Recerca de finançament per part del GTCA

· Comissió de Productes i Difusió:

10. Espai per fomentar la difusió de la Custòdia Agrària: de les entitats cap als propietaris i sensibilització social

11. Definició del “públic objectiu”: el pagès/-a a qui ens adreçarem, sindicats, cooperatives, càmeres agràries.

Com a altaveus

12. Interlocució amb els organismes oficials per a poder influir sobre les polítiques vinculades al sector i la normativa que afecta al territori: administracions, sindicats, entitats, etc.

13. Donar a conèixer les problemàtiques del sector: Pont entre la problemàtica i la solució vinculada a la pagesia

14. Reconeixement social de la figura del pagès/a: la repercussió al paisatge, territori, alimentació, salut, etc.

15. Enllaçar i enxarxar productors, consumidors, administració i entitats

16. Integració de la producció, comercialització i venta: el cicle tancat i la viabilitat econòmica del sector

17. Creació d’espais per a la difusió de la producció local

18. Elaboració de guies de com iniciar/aplicar la CA al territori: publicació orientada a la població i a la pagesia que siguin més divulgatives i directes per aconseguir un reconeixement i solidesa al projecte del GT. Definició d’una terminologia pel sector: diccionari pagès. Base bibliogràfica.

El grup impulsor llegeix les línies tractades durant la reunió del matí, la proposta d’accions a desenvolupar i els possibles productes a generar (que ja es troben recollides al llistat anterior).

6. Planificació de les properes tasques

Es decideix que la votació per definir la prioritat de les línies establertes es realitzarà mitjançant una votació que faran les entitats via mail després de la reunió i que facilitarà prèviament l’associació coordinadora.

Es dóna com a data màxima perquè cada entitat decideixi quina la seva implicació dins del grup(membre del nucli actiu o observador) fins el dia 11 de gener via mail a l’Associació Rurbans.

 

7. Precs i preguntes

Es comenta la importància de tenir contacte amb els organismes de govern (DAAR i sindicats agraris principalment) i la importància de que cada entitat mantingui el contacte directe amb el territori i els ramaders/es.

 

 

Barcelona, 17 de desembre de 2009

Vanesa Freixa i Riba

Presidenta de l’Associació rurbans i

coordinadora del GTCA

 


NOTÍCIES
Fundació Sigea Punt d'Informació Turística
Activitats exclusives amb descompte per famílies
El Govern de la Generalitat aprova el Pla de Gestió de l'aigua 2016-2021
Disminueix la contaminació per metalls pesants a la costa de Barcelona
Coneixeu l'Anuari Comarcal?
Millorarà la mobilitat
Regal de Nadal
Anem a buscar el Tió!
Geocaching a la setmana de la ciència
Celebrem la Setmana de la Ciència
PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
Xarxa Natura 2000
L'Espai agroambiental i la batracofauna
Fires d'origen agrícola al Delta del llobregat
Barcelone c'est bien plus
FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org