RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
[ 19.05.10 ]
Itinerari pel Besòs amb mestres

                         

El dimecres 19 de Maig de 2010 Fundació Sigea va realitzar un itinerari pel riu Besòs amb el Centre de Recursos Pedagògics ,CRP,  destinat al col·lectiu de mestres i professors que treballen els recursos educatius de la zona.

 

L’itinerari es va desenvolupar al tram final del riu a Sant Adrià del Besòs.

                      

 

 

 

El riu Besòs és forma amb la unió de les aigües dels rius Congost i Mogent.

 

És un riu de recorregut curt famós per les rierades en temps passats. Els seus gairebé 18 Km drenen les aigües de part del Vallès i d’Osona.

 

A l’actualitat encara el caracteritza una gran pressió antròpica.

 

En els darrers anys administracions, entitats i col·lectius han dedicat esforços per recuperar aquest espai fluvial.

 

A Sant Adrià i a Santa Coloma el riu ha quedat integrat en les ciutat ja que s’ha convertit en el Parc Fluvial.

                         

 

 

 

A més dels esforços dedicats a millorar els  valors naturals (qualitat de les aigües, vegetació i fauna) es va destacar la integració del parc dins de la trama urbana del municipi de Sant Adrià. 

 

Es tracta d’un recorregut senzill que permet treballar tant aspectes de medi natural com de medi social (població, ciutats, mitjans de transport, energia, indústries, vies de comunicació, etc.).


NOTÍCIES
Fundació Sigea Punt d'Informació Turística
Activitats exclusives amb descompte per famílies
El Govern de la Generalitat aprova el Pla de Gestió de l'aigua 2016-2021
Disminueix la contaminació per metalls pesants a la costa de Barcelona
Coneixeu l'Anuari Comarcal?
Millorarà la mobilitat
Regal de Nadal
Anem a buscar el Tió!
Geocaching a la setmana de la ciència
Celebrem la Setmana de la Ciència
PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
Xarxa Natura 2000
L'Espai agroambiental i la batracofauna
Fires d'origen agrícola al Delta del llobregat
Barcelone c'est bien plus
FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org