RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
NOTÍCIES
PATRIMONI NATURAL
I CULTURAL
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
>> Patrimoni
[ 31.08.12 ]
Custòdia del Territori i l'espai Agroambiental

Custodiar vol dir guardar, conservar, respectar o tenir cura....

                       

 

 

 

La Xarxa de Custòdia del Territori (xct) és una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. La xct creu en la necessitat i en l’oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori.

 

 

A final del segle XX es creen la Fundació Natura i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, les dues primeres grans entitats privades que tenen la custòdia del territori com una de les seves finalitats. Associacions com NEREO, Associació Hàbitats-Projecte Rius, Grup de Natura Freixe, ADEPAR, La Bassa Roja o GOB Mallorca també inicien experiències assimilables a la custòdia del territori durant els 90, i abans i tot.

 

Però la data més significativa per a la xct és el novembre de 2000, quan la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya (avui Obra Social de Caixa Catalunya) organitza el Seminari internacional de custòdia del territori al castell de Montesquiu (Osona). La trobada serveix per donar a conèixer experiències de custòdia del territori d’Estats Units, el Canadà, França i Itàlia.

 

 


El seminari culmina amb la Declaració de Montesquiu de custòdia del territori, el document marc per impulsar la custòdia del territori a Catalunya. En aquesta declaració es proposa, entre d’altres coses, crear i posar en marxa la Xarxa (catalana) de Custòdia del Territori. Fins al febrer del 2003, moment en què es tanca la campanya d’adhesions, 61 organitzacions signen la Declaració.

 

 


Durant el 2002 té lloc el procés de constitució de la xct per part d’un grup impulsor. S’elabora el 1r Pla Director de la xct amb participació de les organitzacions interessades, s’inicia la distribució d’un noticiari electrònic mensual, es fa una compareixença explicativa davant el Parlament de Catalunya i se cerquen les fonts econòmiques per al funcionament de la xct.

 

 


Finalment, la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) es constitueix formalment el 6 de març de 2003 a la Universitat de Vic, amb el suport estructural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social de Caixa Catalunya, la Universitat de Vic i els membres de la xct.

 

 

 

Catalunya pren contacte amb la custòdia del territori durant la dècada dels 90 del segle passat, en visites i intercanvis als Estats Units de professionals catalans de la conservació de la natura.

 

És una entitat declarada d’utilitat pública (ordre INT/3558/2006 del 26 d'octubre).

L’objectiu de la custòdia del territori és la conservació i el bon ús dels valors i dels recursos naturals, culturals i paisatgístics.

 

  

Els valors de la xct són principis rectors que s’apliquen en l’acció diària. Són els següents:

• Compromís: treballem per ser una organització ètica, responsable i compromesa.

• Aprenentatge i coneixement: volem ser una organització que aprèn, genera i transmet coneixements. Volem actuar de centre de recursos per a la custòdia del territori.

• Acollida: a l’abast de totes les persones i organitzacions, i amb voluntat d’aglutinar les entitats públiques i privades de custòdia.

• Diversitat: els membres de la xct tenen una gran diversitat tipològica i geogràfica.

• Fer xarxa: treballem en xarxa amb tots els membres de la xct.

• Amb aliança: cerquem aliances a tots els nivells institucionals i socials per impulsar la custòdia.

• Holística: cerquem una visió holística que integri la custòdia del territori en les realitats àmplies del territori.

• Confiança: volem transmetre confiança cap a les persones, els propietaris i els usuaris del territori, per implicar-los en el repte de la conservació del patrimoni.

• Qualitat i transparència: busquem la gestió de la nostra activitat sigui de qualitat i transparent, basada en l’avaluació; per això estem adherits a la guia de bones pràctiques i transparència de Fundación Lealtad
.

• Contribució social: volem demostrar de manera real, quantiosa i mesurable l’efecte de les iniciatives de custòdia del territori sobre la conservació dels recursos naturals, culturals i paisatgístics, per interès de la societat.

 

 


Els membres de la xct són entitats i institucions públiques i privades de tota mena: associacions, fundacions, ajuntaments, consorcis, empreses, centre universitaris i de recerca, etc. En menor mesura, la xct integra també persones individuals. Fundació Sigea es va fer membre de la Xarxa de Custòdia del Territori l’any 2009.

 

 

Fundació Sigea és una entitat local, de Viladecans que es dedica a promoure els coneixements sobre els valors naturals, històrics de la zona del Delta del Llobregat i de l’entorn de Barcelona.

 

 

 

A Viladecans una part del medi rural està protegit pel Parc Agrari del Baix Llobregat. 

 

 

 

Fruit d’una trobada casual amb uns propietaris d’un terreny agrícola ens vam posar en marxa per aplicar els mecanismes de custòdia del territori en la seva finca. Així va començar una relació en forma d’acord de Custòdia.

 

 

 

Al lloc li diem Espai Agroambiental  i és una finca amb molt d’interès per què forma part del corredor biològic Reguerons- Remolar.

 

 

El 27 de Febrer de 2010 Fundació Sigea va signar amb el propietari un acord de custòdia agrària del territori, mitjançant un contracte de conreu en la modalitat de millora ambiental de la finca. La durada de l’acord és de set anys, renovable.

 

 

 

 

Aquesta finca està ubicada al paratge dels Reguerons, al terme municipal de Viladecans dins el lloc corresponent a l’antiga jurisdicció medieval de l’anomenada Quadra Burgesa.

 

 

 

La finalitat d’aquest acord és donar continuïtat a l’activitat agrícola d’aquesta finca que compta amb una superfície d’1 Ha,  amb una àmplia mostra de cultius tradicionals del Delta del Llobregat i tècniques de producció ecològica; i és un espai per a l’educació agroambiental, el turisme verd i la promoció dels productes hortofrutícoles locals.

 

 

 

 

A més Fundació Sigea també promou i desenvolupa projectes de recuperació ambiental i restauració d’ecosistemes naturals. Així que el  17 de desembre de 2010 es va posar en marxa l’actuació de recuperació hàbitats per amfibis dins del projecte de l’Espai Agroambiental del Delta del Llobregat, amb el suport del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Gobierno de España i la Xarxa de Custòdia del Territori.

 

 

 

El desembre de 2010 es van establir acords amb els propietaris de les finques veïnes, que limiten al nord, en les que s’han abandonat els conreus que tenen la figura de protecció ZEPA i que amb la finca amb la que ja hi ha un acord de custòdia formen una unitat de 7,5 Ha de corredor biològic que connecta l’espai natural dels reguerons, la riera de Sant Climent i la Reserva Natural del Remolar Filipines.

 

 

 

El gener de 2011 es va establir un acord amb la finca Agrópolis (centre de recerca agrària de la UPC) que limita al sud.

 

 

 

Aquest projecte preveu recuperar hàbitats que permetin la connexió amb l’espai natural dels reguerons i la zona agrícola del Parc Agrari del Baix Llobregat que facilitin la dispersió de les espècies pel territori. Posteriorment, es podrien reforçar les poblacions mitjançant lalliberament d’individus als canals de drenatge-reg de les finques agrícoles.

 

 

 

El 22 de desembre de 2010 es va comunicar l’actuació al Consorci per la gestió i protecció dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, amb competències delegades pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en la gestió d’aquest espai Xarxa natura 2000. També es va comunicar l’actuació al Parc Agrari del Baix Llobregat com a organisme públic responsable de la gestió de l’espai agrari.

 

 

 

El 22 de desembre de 2010 Fundació Sigea s’incorpora al programa S.A.R.E de la Sociedad Herpetològica Española, asignant-se dues parcel·les UTM en l’àmbit d’aquest projecte sobre l’estat actual de la Batracofauna i del projecte socioeconòmic de l’Espaiagroambiental del Delta del Llobregat.

 

 

 

 

 


FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org