RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
NOTÍCIES
PATRIMONI NATURAL
I CULTURAL
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
>> Patrimoni
[ 06.09.10 ]
La Quadra Burgesa

LA QUADRA BURGESA

 

A l’època medieval, una quadra era un territori amb jurisdicció pròpia i comptava amb una casa forta, un nombre de focs reduïts i un senyor amb drets, pocs o molts, limitats pel poder d'un altre superior.

 

Els detentors de les quadres solien ser, als segles XII i XIII, feudataris dels senyors de rang superior, per la qual cosa eren considerats cavallers i gaudien d'una certa autonomia.

 

El terme de la Quadra Burgesa s’estenia des de la riera de Sant Climent fins a la riera del Fonollar des de 1327, arribava fins al reg de Sales i de la mar fins el turó de Montbaig.

 

Era un senyoriu subordinat al castell d’Eramprunyà i independent del de Viladecans, amb batlles i Universitat documentats des de 1529 fins 1830.

 

Actualment a Viladecans gaudim de diferents espais naturals protegits com la Reserva Natural del Remolar i les Filipines ubicada a les proximitats de la platja, el Parc Agrari que inclou els conreus de la zona de marina fins l’autopista C-32, i  en mig d’aquesta  a uns 3 Km de la línia de la costa, hi ha la zona ZEPA dels Reguerons ubicat als terrenys de l’antiga Quadra Burgesa.

 

Es tracta d’antigues zones humides, d’aiguamolls al delta del Llobregat. Terrenys amb condicions especials, inundacions estacionals i una gran diversitat biològica.

 

No sempre s’han vist amb tants bons ulls aquests territoris.

 

Fins el s. XlX, i ben avançat, es produïen en la població malalties relacionades amb la mala qualitat de les aigües i de la seva fauna associada.

 

Volem destacar l’article de Jaume Lligades a Viladecans, Punt de trobada que recull una bona descripció de les terres del Delta del Llobregat.

 

El polític i escriptor Felip d’Hita i Morros, va donar una conferència el 22 de desembre de 1887 titulada “La agricultura en lo Pla del Llobregat”. D’aquesta conferència, en va publicar una crònica el “periodich regionalista” L’Arch de Sant Martí, aquell mateix mes de desembre.

 

A continuació us transcrivim els paràgrafs que fan referència al paludisme, en els quals esgarrifa només de pensar com de dura havia de ser la vida dels nostres avantpassats.

 

El que sols una vegada hagi visitat qualsevol de las poblacions baixas del Plá, Prat, Viladecans, Gavá ó Castelldefels; sobre tot la darrera, devant d’aquella bona gent que l’habitan, haura reparat forzosament en son rostro macilent, esmortuit, en son abultat ventre y en sos ulls apagats; y per poch coneixement que tinga dels mals que afligeixen á la humanitat, s’haurá convensut sens necesitat de preguntarho, que las febras minan la existencia dels pobres pagesos moradors d’aquells pobles” “Pochs esforsos haurem de fer per convenceos dels fatals efectes de tan terrible malaltia: no precisa una visita detinguda á la comarca victima de aquella, n’hi ha prou que ho feu en ferrocaril; al arribar al Prat, veuren ja’ls pobres jornalers que ab sa malaltia no poden treballar, ab lo cap enbolicat y una manta al coll, ab tot y que sigui’l istiu; tenan las febras y buscant al abrich, lenitiu al fret que acompanya a sos atachs y que n’os prou a combatrer n’il calor de la estació, ni las robas que vesteixen.

 

Terres que per poder ser cultivades  van requerir grans esforços de moltes vides pageses.

 

Cap el segle XVll, amb les “rompudes a marina” els pagesos van anar colonitzant el Delta.

 

Primer, conreus de secà i pastures i més tard al segle XlX  es descobreixen les aigües artesianes amb el que s’exten el conreu de regadiu.

 

L’evolució agrícola del Delta s’inicia amb la construcció del canal de la dreta del riu Llobregat l’any 1885 que condueix les aigües del riu capturades a Sant Vicenç dels Horts i les apropa fins Viladecans a l’alçada de Cal Simon?. Un altre fet que millora les explotacions agrícoles és la construcció de pous artesians i finalment la incorporació d’eines de treball mecanitzades.

 


FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org