RESERVES ONLINE
PROGRAMES INTEGRALS PER ADMINISTRACIONS LOCALS
SERVEI D'ASSESSORAMENT
NOTÍCIES
PATRIMONI NATURAL
I CULTURAL
CURSOS DE FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
>> Patrimoni
[ 14.10.10 ]
El Besòs

                             

La conca del riu Besòs , amb una superfície de 1038 Km2, es troba entre les serralades Pre-Litoral i Litoral, encara que la major part de la seva superfície es desenvolupa dins la Depressió del Vallès.

 

Els punts culminats de la divisòria d’aigües són: el pla de la Calma (1350m) i el Tagamanent(1055m), Montseny. La Mola (1100m) i Montcau (1035m) a Sant Llorenç de Munt; Tibidabo (512m) a Collserola i Corredor (634m).

 

La major part dels cursos de la Conca del riu Besòs neixen a la part meridional de la Serralada Pre-Litoral, configurant una xarxa de drenatge asimètrica, l’eix principal de la qual està format pels cursos fluvials del Congost i Besòs, al que s’hi uneix al marge esquerra el Mogent i pel marge dret el Tenes, la riera de Caldes i el Ripoll.

La longitud acumulada dels rius i rieres més importants de la conca és de 530 Km.

 

La conca té un règim hidrològic típicament mediterrani, amb uns cabals d’estiatge molt baixos, de l’ordre de 2m3/segon a la desembocadura, que s’arriben a multiplicar més de 1000 vegades amb les tempestes de la tardor.

 

La conca és deficitària en recursos hídrics. Importa del sistema Ter-Llobregat les dues terceres parts de l’aigua que consumeix.

 

S’hi troben dos aqüífers importants: la cubeta de la Llagosta i la del Delta del Besòs amb una capacitat aprox de 110Hm3.

 

Tot i ser una conca petita presenta gran diversitat d’hàbitats, amb tres ambients clarament diferenciats:

·        La muntanya que envolta la conca amb parcs naturals.

·        Les planes del Vallès, amb una important implantació urbana i industrial

·        La desembocadura, que té un caire totalment urbà dins l’àrea metropolitana de BCN.

 

A la dècada dels 60 va predominar l’agricultura, que ocupava la major part de sòl disponible. Va deixar pas a la indústria que va ser molt variada on hi estan representats gairebé tots els sectors en particular el químic , metal·lúrgic, plàstics, pell, tèxtil, materials per la construcció, paper, alimentació... molts establiments potencialment contaminadors.

És lloc de pas d’importants vies de comunicació  com les línies de tren, l’autovia

C-17 o l’autopista AP-7.

És la conca més habitada de Catalunya, amb més de 2 milions de persones.

 

A Sant Adrià del Besòs es troba El Parc Fluvial del Besòs. Està  situat a la mateixa llera del riu i per tant és una zona inundable. Té una zona destinada a l’ús públic, 5 Km des del pont de la B-20 a Santa Coloma fins al pont del ferrocarril a Sant Adrià. Té uns 20 accessos entre els dos marges i s’hi pot entrar a peu o en bici.

 

Els darrers 450 metres del riu Besòs tenen una situació especial ja que els ocells migratoris que viatgen per la línia de la costa l’utilitzen. A més, també fa la funció de corredor biològic natural entre la façana litoral i l’interior del territori.


FUNDACIÓ SIGEA -- Passatge Llevant, 9 Local 3 C 08840 Viladecans (Barcelona) Tel 93 647 21 21 Fax 93 647 21 22 E-mail patronat@fundaciosigea.org